Filatelie

OVST heeft ook een afdeling Filatelie, voor de niet kenners een afdeling postzegels verzamelen.

Zoals OVST een afdeling is van de landelijke spoorweg sportverenigingen, is ook de NVSP (Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten) daar een afdeling van .

De landelijke afdeling is opgericht in 1949 en heeft ongeveer 1000 leden, de landelijke afdeling bestaat in 2004 dus 55 jaar.

De afdeling van OVST is in 1995 begonnen met 6 personen. De voorzitter van de NVSP was de leermeester, maar vooral de vraagbaak op het gebied van postzegels verzamelen en het ontstaan en maken van de postzegels.

Onze avonden zijn vooral in de wintermaanden en vinden 1 x per maand plaats op maandagavond op het HOO Reeshofdijk 8 Tilburg. De volgende avond is in januari. Mocht u belangstelling hebben kunt u contact op nemen met Rinus Nuiten, ook niet NS-ers zijn van harte welkom.