VOP

Bijeenkomsten: willekeurig aangekondigd
Locatie: Diverse
Contactpersoon: Wil Ooms

OVST Commissie Fietsen/wandelingen

MAANDAGMIDDAGSOOS

DONDERDAGMIDDAGSOOS

Buitenprogramma Seizoen 2020                                                                              

Beste leden,

Hierbij een mededeling van de commissie fietsen en wandelingen.

Hoewel rond het coronavirus de maatregelen zijn versoepeld hebben wij er nog steeds mee te maken. De 1.5 meter afstand regeling ect.

Wij blijven gezien de leeftijd van ons alle toch tot de risico groep behoren. Na overleg hebben wij besloten om het  programma van dit seizoen niet meer door te laten gaan.

Het programma wordt verplaatst naar volgend jaar 2021. Als het mogelijk is willen we dit jaar nog wel de seizoenafsluitingen doen bij OVST. Dit zal dan plaats vinden ongeveer half september. Jullie krijgen hier tijdig bericht over via de app.

Namens ons allen wensen wij Rinus van Berkel verders een spoedig herstel proces toe en hopen dat hij bij de afsluiting aanwezig kan zijn.

Wij wensen allen nog een zonnige en eventuele fijne vakantie toe.

Met groeten van de commissie fietsen/wandelingen.

Wil Ooms: 013-5355726/0615257199                               

Ria v Rijen: 013-4672334/0612606064

Nico Donders : 0648555953   

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen  met een van bovenstaande personen.