Nieuws

Hier vind u alle nieuwsberichten, mededelingen en activiteiten welke door het bestuur en de onderdelen worden georganiseerd.

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn: de Nederlandse overheid heeft gisteren verregaande maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te beperken. Ze hebben een zeer duidelijk signaal afgegeven en oproep gedaan, wat ook gevolgen heeft voor vele verenigingen en dus ook voor onze vereniging.

Naar aanleiding van deze extra maatregelingen en adviezen van de overheid met betrekking tot het coronavirus, hebben wij de volgende drastische besluiten moeten nemen:

  • De jaarvergadering op donderdag 19 maart 2020 a.s. zal niet doorgaan.
  • Alle bijeenkomsten, jubileums en (reguliere) activiteiten binnen onze vereniging worden met onmiddellijke ingang tot en met 1 juni 2020 geannuleerd.
  • ’T Hoo zal dus tot en met 1 juni niet open en niet toegankelijk zijn.

Wij betreuren dit ten zeerste, maar zijn ook van mening dat dit op basis van de huidige beschikbare informatie op dit moment het enige juiste besluit is.

Op 7 april 2020 zou ook de zomeravondcompetitie beginnen. Omdat de genoemde maatregelen momenteel gelden tot en met 1 juni 2020 zal deze dus ook niet kunnen beginnen.

Het bestuur gaat de gevolgen hiervan bespreken en zullen de competitieleiders informeren over de uitkomsten van deze bespreking.

Gelet op de huidige nationale situatie en de impact hiervan hopen wij dat er begrip zal zijn voor deze maatregelen. 

Wij hopen dat alle overheidsmaatregelen zijn vruchten af zal gaan werpen in de komende periode en dat op dinsdag 2 juni 2020 de activiteiten weer opgestart kunnen worden en dat wij iedereen weer in een goede gezondheid kunnen begroeten,

Zodra er meer bekend wordt zullen wij de situatie opnieuw bekijken en brengen we jullie daarover zo snel als mogelijk van op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Bestuur O.V.S.T. Tilburg

DATUM ACTIVITEIT TIJD PLAATS INFO
19-03-2020 Jaarvergadering 20:00 uur t Hoo Gecanceld
22-03-2020 Dartstoernooi 12:30 uur t Hoo Gecanceld